Van toen naar nu

Een kleine tocht door de geschiedenis

Onze historie

Het begint in 1983 waar Simon Rhebergen van zijn hobby
zijn werk maakt: catamarans bouwen.